IT PODPORA PRo IT ODDĚLENÍ

KONTAKTUJTE NÁS

Zamýšleli jste se už nad tím, jak zlepšit celkový přehled nad všemi aktivitami IT, abyste zvýšili jeho přínos pro vaši organizaci v době digitalizace? Nechte se inspirovat IT4IT Reference Architecture.

Benefity

VYŠŠÍ KVALITA SLUŽEB Funkčnost služeb a vyšší kvalita jejich provozu bude lépe reflektovat požadavky byznysu.

ZKRÁCENÍ TIME-TO-MARKET Přiměřená standardizace a automatizace vhodných use-case odstraní prostoje při inovacích IT služeb i při jejich zpřístupnění novým uživatelům.

LEPŠÍ PREDIKOVATELNOST Zjednodušení operačního modelu a zaměření se na jeho monitorování a řízení klíčových aktivit, přinese lepší přehled a predikovatelnost naplněných požadavků uživatelů.

SNÍŽENÍ NÁKLADŮ NA IT SLUŽBY Odstranění příčin neefektivity (např. čekání na informace, práce s chybnými informacemi), sníží náklady na IT služby.

LEPŠÍ ŘÍZENÍ RIZIK Přesnější formulování, testování a sledování rizik povede ke snížení četnosti jejich výskytu, jakož i ke snížení škod.

VYŠŠÍ TRANSPARENTNOST A LEPŠÍ VZÁJEMNÉ POCHOPENÍ End-to-end operační model podpořený end-to-end Informačním systémem zajistí vzájemné pochopení a informovanost o klíčových aspektech přípravy a provozu IT služeb.

ZLEPŠENÍ SPOLUPRÁCE A KOMUNIKACE Použití self-services a automatizace snižuje počet nedorozumění a přináší větší důvěru a zlepšení vztahů.

ZMENŠENÍ TECHNOLOGICKÉHO DLUHU Posuzování nabídek na inovace IT služeb optikou jejich přínosu pro konkrétní byznys, aktivity umožní správné posouzení ceny a urychlí adopci nových technologií.

Naše nabídka

Konzultace k seznámení se s IT4IT Reference Architecture a k postupům adopce jeho principů.

Komplexní podpora při osvojení principů IT4IT do vaší organizace

  • Představíme vám IT4IT Reference Architecture na příkladech z praxe.
  • Zaškolíme vás.
  • Pomůžeme vám najít co nejsprávnější řešení vašich úloh a jejich přínos prověříme s ohledem na byznys.
  • Vytvoříme road-mapu vhodných úprav.
  • Budeme vás podporovat při jejich realizaci.

Manažerský informační systém pro C*O - MIS4C*O

Zpřístupníme vám datovou kostku a reporty ukazující stav a vývoj kvality fungování klíčových funkčních míst operačního modelu vaší společnosti. Společně zajistíme import potřebných dat z vašich ITSM nástrojů, např. pro správu požadavků, produktů, projektů, testování, prodej služeb, správu IT elementů, operování, monitoring, řešení incidentů, měření SLA a mnoho dalších.

Automatizovaný integrovaný systém pro CIO - AIS4CIO

Přímo v prostředí vaší organizace budeme zlepšovat IT podporu v rámci konkrétních případu. Například: automatizaci nástupu nebo odchodu pracovníka do/z organizace, rešení incidentu identifikovaných monitoringem nebo přípravu nové služby. Budeme porovnávat vaše stávající ITSM nástroje s cílem zlepšit výměnu informací a umožnit automatizaci všude tam, kde má smysl. Dodáme vám vhodné nástroje nebo vám formou SaaS zpřístupníme náš integrovatelný nástroj podporující automatizaci takových případů, které mají největší přidanou hodnotu.

Pokud máte před sebou jiné výzvy, které neuvádíme v naší nabídce, pošlete nám vaši představu.
Rádi se s vámi setkáme na nezávazné konzultaci.

Jak probíhá celý proces

1.

PILOTNÍ WORKSHOP

IT4IT Reference Architecture je poměrně nový standard, o kterém jste pravděpodobně již slyšeli, ale zatím nemáte informace o realizovaných projektech ani jeho detailní znalost. Proto prvním krokem z naší strany bude uspořádání workshopu, na kterém se s vámi podělíme o praktické zkušenosti. Manažersky vám IT4IT představíme, vyslechneme si vaše potřeby a ukážeme si, jak by se je dalo řešit s využitím doporučení IT4IT. Navrhneme úpravy operačního modelu a vytvoříme z nich modelovou road mapu.
Účastníci workshopu poznají IT4IT Reference Architecture na reáliích z vlastní firmy a mají tak dostatek poznatků pro rozhodnutí, zda vůbec a nač konkrétně IT4IT využít.

2.

ŠKOLENÍ

Po rozhodnutí využít IT4IT pro konkrétní cíle připravíme školení pro členy realizačního týmu. Školení trvá 1 až 2 dny a jeho cílem je připravit konkrétního jednotlivce pro výkon dané role. Jinou variantou je možnost absolvování standardního třídenního školení „IT4IT foundation“ zakončeného testem s možností získání osobního certifikátu.

3.

STANOVENÍ REÁLNĚ DOSAŽITELNÝCH CÍLU

IT4IT je vzorový model s doporučeními – jaká funkční místa zásadním způsobem rozhodují o kvalitě fungování IT, co je jejich klíčový výstup, na co se nesmí zapomenout při práci na daném výstupu a jak jsou tyto funkční místa mezi sebou provázány. Pro vaše potřeby jsou některá doporučení zcela relevantní, další částečně a některé vůbec. Z těch zcela nebo částečně relevantních možná některé nepůjdou z různých důvodů aplikovat. Cílem tohoto kroku spolupráce je vybrat taková, které jsou relevantní, reálná a realizovatelná, abychom předešli zklamání a deziluzi.

4.

ROAD MAP

Složitost implementace jednotlivých doporučení je různá. Může jít o doplnění pracovních instrukcí, úpravu obsahu smluv, úpravu kompetencí, implementaci nového informačního systému nebo integraci některých systémů, školení a úpravu motivace pracovníků atd. Každá z těchto úprav je jinak náročná finančně i časově, některé z nich spolu souvisí. Cílem tohoto kroku je vytvořit road mapu, která přinese první hmatatelné výsledky během 2 – 3 týdnů a i v dalším postupu bude agilním způsobem v 2 – 4 týdenních cyklech dodaný benefit pro klíčové stakeholdery. Road mapa respektuje technologické lhůty, časové a logické souvislosti jednotlivých změn. Délka celého projektu obvykle závisí na časově náročných aktivitách typu výběr a implementace vhodnějšího informačního systému nebo na výpovědní době smluv s dodavateli a pohybuje se od několika měsíců do cca 2 let.

5.

KOUČINK A MENTORING TÝMU REALIZUJÍCÍHO JEDNOTLIVÉ ZMĚNY

IT4IT je o změně systému řízení IT oddělení a změně vztahu mezi IT a byznysem. Realizaci projektu nemůže vedení dotčených oddělení, tedy manažeři na úrovni „C * O“ a „C * O-1“, delegovat na externí dodavatele nebo své podřízené. Musí se mu věnovat sami, protože jím upravují manažerské metody a nástroje dle svých vizí. Pro ně pak plníme roli mentorů, kouče, oponentů nebo zpracovatelů drobných dílčích výstupů po celou dobu realizace.

6.

TVORBA A VYUŽITÍ MIS4C*O A AIS4CIO

IT byznys dodnes nemá obecně uznávaný standardní operační model a s ním spojený informační systém podporující tento end-to-end operační model. Implementace doporučení IT4IT je vždy spojena s úpravou informačního systému. Každá organizace má dnes desítky nástrojů, obvykle izolovaných, sloužících skupinám techniků. Manažeři na úrovni „C“ a „C-1“ nemají informační systém, který by jim poskytl přehled nad celým end-to-end operačním modelem nebo jeho částmi – strategií, tvorbou nových služeb, poskytováním služeb uživatelům a provozem služeb. V rámci úprav informačních systémů proto klademe důraz na:

  • Zajištění informací potřebných pro rozhodování manažerů na úrovni „C“ a „C-1“.
  • Integraci nástrojů určených pro technické skupiny s cílem automatizovat vhodné případy.

Úpravu realizujeme formou poskytnutí SaaS řešení nebo úprav proprietární sady nástrojů používaných zákazníkem.

Proč právě Soitron?

Vyzkoušejte náš celodenní pilotní workshop a rozhodněte se sami. V rámci workshopu se s vámi o své praktické zkušenosti podělí Senior Business Konzultant a IT4IT Architekt. Naši specialisté vám manažersky představí IT4IT, vyslechnou si vaše potřeby a ukáží vám, jak by se daly řešit s využitím doporučení IT4IT. Navrhnou vám úpravu operačního modelu a toolingu a vytvoří z nich modelovou road mapu.

Kontaktujte nás